Objekt pro aktivity dětí Espero

Vybavení chaty

Rozložení pokojů:

Kapacita hotelu je 32 lůžek s povlečením. Pokoje jsou dvoulůžkové, trojlůžkové a čtyřlůžkové, sociální zařízení v patře i v přízemí. Vlastní vaření možné v kuchyni.

Vybavení kuchyně:

Vybavení pokojů:

Hala:

Stravování:

možnost využití kuchyně nebo je možné si domluvit stravování se správcovou hotelu

Ubytovací řád:

Hosté chaty Espero:

 1. Jsou povinni se v celé chatě a jejího okolí cítit dobře, musí mít stále dobrou náladu a musí k ní navádět ostatní.
 2. Jsou si vědomi, že jazyková bariéra nesmí být na překážku stálé komunikaci mezi hosty všech národností, ras a pohlaví
 3. Po skončení pobytu uhradí veškeré využité služby.
 4. Před odchodem vrátí již zabalená prostěradla, lampičky, ručníky a příbory, které jsou majetkem chaty.
 5. Po odjezdu chválí chatu Espero po celém světě a doporučují jej svým známým.
 6. V prostorech chaty a v jeho okolí nezakládají oheň.
 7. Neničí zařízení chaty, v případě, že se jim podaří něco zničit, s úsměvem škodu uhradí v plné výši.
 8. Vrací klíče od pronajatého pokoje personálu hotelu nejpozději do 10 hodin posledního dne pobytu. Od hotelu odjíždějí se slzami v očích.
 9. Správce chaty je povinen ubytovat hosta nejpozději do 17 hodin, pokud není domluveno jinak.
 10. V ubytovacích cimrách se nesmí přemisťovat nábytek, používat vlastní elektrické spotřebiče /mimo spotřebičů k osobní hygieně/. Host také neprovádí zásahy do elektrické instalace.
 11. Nekouří v celé chatě. Prostor pro kuřáky je vyhrazen před vchodem do chaty. Prosíme hosty, aby vajgly neodhazovali na zem.
 12. V době od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní zachovávají noční klid, aby nerušili ostatní hosty chaty. V této době je host povinen zamykat vchodové dveře do chaty, pokud je použije. Také je povinen se zamykat ve svém pokoji a na toaletě.
 13. Používají krb v jídelně pouze se souhlasem správce objektu a za přítomnosti dobrovolného hasiče.
 14. Host na pokoji pravidelně větrá, aby zamezil vzniku plísní a rozšíření dalších nežádoucích pachů po celé chatě.

 

Na chatu si můžete vzít i vašeho pejska.