Objekt pro aktivity dětí Espero

Rezervace

Ceník ubytování Espero
Období Pionýr Ostatní spolky pracující s dětmi, školy Ostatní
Září – Listopad 100,- Kč 130,- Kč 150,- Kč
Prosinec – Březen 150,- Kč 170,- Kč 200,- Kč
Duben – Srpen 60,- Kč 80,- Kč 100,- Kč
Pes 30,- Kč 30,- Kč 30,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny v Kč/os./noc

 

Informace o místním poplatku

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na základě této novely došlo k výrazným změnám zákona o místních poplatcích – místní poplatek z pobytu. Zákon platí od 1. ledna 2020.

V obci Kořenov byl tento poplatek stanoven na 20 Kč/dosp./den. Došlo tak k mírnému navýšení oproti původním 14 Kč za dospělou osobu/den.

Poplatek se netýká mladších 18 let, pedagogického dozoru a dalších výjimek stanovených zákonem.

Za pedagogický dozor se považují max. 4 dospělé osoby na 10 dětí v případě, že se jedná o akci pro děti (prázdniny, lyžařský kurz, výprava apod.)

Zároveň bude na Espero umístěna ubytovací kniha, do které bude nutné zapsat každou ubytovanou osobu.

 

Pomocí formuláře je možné provést rezervaci pobytu na Chatě Espero.

 

Formulář